Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 22. srpnja 2015. godine.:

Zapisnik Upravno vijeće -14. sjednica

Preuzmite dokument u pdf formatu.