Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 9. prosinca 2015. godine.:

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.