Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 8. siječnja 2016. godine.:

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Preuzmite dokument u pdf formatu.