Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 22. ožujka 2016. godine.:

Zapisnik upravno vijeće -18 sjednica

Preuzmite dokument u pdf formatu.