Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 19. kolovoza 2016. godine.:

Zapisnik sa 2 sjednice Upravnog vijeca

Preuzmite dokument u pdf formatu.