Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 23. rujna 2016. godine.:

Zapisnik sa 3 sjednice Upravnog vijeca

Preuzmite dokument u pdf formatu.