Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 12. listopada 2016. godine.:

Zapisnik sa 4 sjednice Upravnog vijeca

Preuzmite dokument u pdf formatu.