Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 13. studenoga 2013. godine.:

Zapisnik – 7. sjednica Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.