Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 23. prosinca 2013. godine.:

Zapisnik – 8. sjednica Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.