Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 19. ožujka 2014. godine.:

Zapisnik – 9. sjednica Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.