Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 23. ožujka 2018. godine:

ZAPISNIK SA X SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CENTRA (pdf)