Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 30. srpnja 2018. godine:

ZAPISNIK SA XI SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CZSS BRAC-SUPETAR (pdf)