Zapisnik sa 13 . sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 4. siječnja 2019. godine:

ZAPISNIK SA XIII SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA (pdf)