Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 10. rujna 2019. godine:

ZAPISNIK SA XV SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CZSS BRAC-SUPETAR (pdf)