Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 9. listopada 2020. godine.:

ZAPISNIK ZA 2 SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA (pdf)