Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 18. prosinca 2020. godine:

ZAPISNIK ZA 4 SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA (pdf)