Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 16. travnja 2021. godine:

ZAPISNIK SA 5 SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CENTRA (pdf)