Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 27. prosinca 2016. godine.:

Zapisnik sa 5 sjednice Upravnog vijeca (pdf)