Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 08. rujna 2021. godine:

Zapisnik sa 6 sjednice Upravnog vijeca (pdf)