Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 20. travnja 2017. godine:

Zapisnik sa VI. sjednice Upravnog vijeca (pdf)