Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 13. prosinca 2021. godine:

Zapisnik sa 7 sjednice Upravnog vijeca (pdf)