Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 21. srpnja 2017. godine:

Zapisnik sa 7 sjednice Upravnog vijeca (pdf)