Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 19. listopada 2017. godine:

Zapisnik sa 8 sjednice Upravnog vijeca (pdf)