Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 27. prosinca 2017. godine:

Zapisnik sa 9 sjednice Upravnog vijeca (pdf)