Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 5. studenoga 2018. godine:

ZAPISNIK SA XII SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CZSS BRAC-SUPETAR (pdf)